EcoWatch arrangerar årligen ett begränsat antal unika foto och viltskådningsexpeditioner världen runt. Resorna är riktade speciellt till de som är intresserade av att fotografera vilda djur ofta  en specifik art i dess naturliga miljö.  Resorna är upplagda för att erbjuda bästa möjliga fotomöjligheter, vi erbjuder även guideservice för professionella fotografer och filmare.

Våra resor är oftast riktade till avlägsna och svåråtkomliga platser som kräver noggrann planering, utrustning och kunskap för att ta sig till.  Med oss  reser du alltid i liten grupp för att naturupplevelsen skall bli så stor som möjlig. Ressätt och uppehälle ska alltid försöka göras på ett sätt som i minsta mån påverkar miljön negativt. Vi bor ofta i tält (närmre naturen) istället för på exklusiva lodger och hotell. Ambitionen är att även som researrangör bidra till bevarande av    de platser och arter som besöks genom att bland annat ge stöd till lokala bevarandeprojekt.

Din Färdledare/guide

Jag heter Christopher Wiken och har arbetat som vildmarksguide under många år främst i Alaska och på Svalbard, jag är utbildad biolog och har även arbetat i fält inom olika forskningsprojekt. Sedan tidig ålder har mitt intresse för djur och natur varit stort och jag började  även tidigt dokumentera det jag upplevde genom att fotografera.   

 Jag är specialicerad som björnguide och guidar årligen amatörfotografer, profesionella fotografer och naturintresserade för att få fotografera och uppleva  isbjörn, grizzlybjörn och svartbjörn. Jag har även arbetat med björn inom forskningsvärlden och även med björn på djurpark.  

Genom att ha arbetat som biolog och guide har jag genom åren fått  även fått chansen att uppleva många andra fantastiska djur och platser. Få stunder i livet slår känslan när man får se just den där djurarten som man så länge velat se i vilt, eller då man får bevittna speciella händelser i naturen. Jag har haft förmånen att bland annat få studera afrikanska vildhundar i Afrika, fått se magnifika färglada flockar arapapegojor flyga över regnskog i Centralamerika, iaktta vargar jaga ren på tundran i Alaska - upplevelser som ger minnen och glädje för resten av livet.

Tyvärr hotas idag många fina orörda områden och hotade arter att försvinna inom en snar framtid. Som researrangör och guide är ambitionen att resorna även på olika sätt ska  kunna bidra till bevarandet av hotade arter och dess habitat. Ekoturism kan ofta t.ex bidra till bevarande bl.a. genom direkt och indirekt inkomst för lokalbefolkning på besökta platser vilket skapar ett värde att bevara dessa arter och dess levnadsmiljö. Ett intresse och medvetenhet kan kan även skapas hos dem som reser vilket kan bidra till ökad vilja till att medverka för bevarande. Målet med EcoWatch är även att en del av vinsten ska gå in i olika bevarandeprojekt som drivs inom de besökta områdena. Den som följer med EcoWatch på en resa ska inte bara få en oförglömlig upplevelse, utan min förhoppning är också att resenären genom sitt äventyr indirekt även ska bidra till bevarandet av hotade arter och dess miljö.